Zasady naboru

Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Podstawą zgłoszenia dziecka do placówki jest wniosek o przyjęcie dziecka wypełniony i podpisany przez rodzica (opiekuna ) oraz orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 10 lat.

Na wniosek rodziców, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej dyrektor może przyjąć dziecko, które nie osiągnęło wieku 3 lat, ale skończy 3 lata w tym roku kalendarzowym, w którym zostało przyjęte.

Rekrutacja dzieci do Przedszkola Specjalnego w Radomsku w roku szkolnym 2014/2015

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Specjalne w Radomsku
odpowiada: Maria Klauza
data: 07-05-2015
wytworzył: Maria Klauza
data: 07-05-2015
data: 07-05-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 06-03-2012 - Edycja treści
  • 18-01-2011 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 282