Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa i zasady ich udostępniania:

 • księga zarządzeń dyrektora przedszkola,
 • spis inwentaryzacyjny,
 • planowanie, sprawozdawczość,
 • rejestr korespondencji,
 • ewidencja pieczęci i pieczątek,
 • ewidencja delegacji służbowych,
 • protokoły zebrań Rady Pedagogicznej,
 • protokoły zebrań Rady Rodziców,
 • archiwum przedszkolne ( wykaz teczek zarchiwizowanych).

Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.
U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

Dokumenty archiwalne udostępniane są na terenie przedszkola osobom
upoważnionym na ich wniosek.

Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach:

Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie
placówki.

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Specjalne w Radomsku
odpowiada: Maria Klauza
data: 07-05-2015
wytworzył: Maria Klauza
data: 07-05-2015
data: 07-05-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  Statystyka odsłon tej strony:

  Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 279