Sposób załatwiania spraw

Pismo ogólne:

http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Pismo+ogol
ne+do+urzedu&idPodmiotu=590718950


Placówka funkcjonuje w godzinach od 7.00-16.00

Przedszkole załatwia i przyjmuje sprawy dotyczące opieki, wychowania i edukacji, kadr, finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa: dokumentację kancelaryjną; dokumentację kadrową i finansową wg odrębnych przepisów w godzinach 8.00-15.00

Sprawy prowadzone przez Przedszkole

 • Opieka ,wychowanie i edukacja:

  • zapisy dzieci do przedszkola
  • realizacja obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
  • prowadzenie dzienników zajęć w przedszkolu
 • Sprawy administracyjne:

  • wydawanie zaświadczeń
  • wydawanie zarządzeń
 • Sprawy kadrowe:

  • sprawy kadrowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
 • Sprawozdawczość:

  • sprawozdania
  • raporty
 • Archiwum:

  • akta osobowe pracowników
  • dzienniki zajęć przedszkola
  • protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej wraz z uchwałami
  • zarządzenia wewnętrzne dyrektora przedszkola
 • Finanse przedszkola:

  • Sprawy dotyczące funkcjonowania finansów placówki są prowadzone przez ZEA

Tryb załatwiania spraw:

 1. Przyjęcie lub wypisanie dziecka z przedszkola, zaświadczenia, wydawanie decyzji, sprawy organizacyjne, wnioski, skargi : dyrektor przedszkola (w godzinach od 8.00-15.00).
 2. Odpłatność za wyżywienie w przedszkolu: kierownik stołówki w ustalone dni każdego miesiąca (informacja na tablicy ogłoszeń)
 3. Informacje o dziecku: nauczycielki poszczególnych grup

Sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie. Sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Specjalne w Radomsku
odpowiada: Maria Klauza
data: 07-05-2015
wytworzył: Maria Klauza
data: 07-05-2015
data: 07-05-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 10-01-2011 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 357