Zestaw programów i podręczniki

W roku szkolnym 2013/2014 w przedszkolu obowiązują następujące programy wychowania przedszkolnego:

 • „Odkryjmy Montessori jeszcze raz” - A. Albinowska, A.Gaj, R.Czekalska. B.Lauba, J. Matczak, A. Piecusiak, J. Sosnowska, wyd. Impuls
 • „TEACCH” - Eric Schopler, wyd. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym
 • „Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami
  i zaburzeniami rozwoju” - Anna Franczyk, Karolina Krajewska, wyd. Impuls
 • „Razem w przedszkolu” - Jolanta Andrzejewska, Jolanta Wierucka, wyd. WSiP

Wymienione programy zostały dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola, ponieważ spełniają następujące warunki (zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji narodowej z dnia 8 czerwca 2008 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników):

 1. Stanowią :
  opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, określonej w rozporządzeniu Ministra edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego (Dz. U.
  z 2009r. Nr4, poz.17),
 2. Zawierają:
  1. szczegółowe cele kształcenia i wychowania,
  2. treści są zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
  3. sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania uwzględniają możliwości indywidualizacji pracy zgodnie z potrzebami i możliwościami dzieci,
  4. metody przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,
  5. są poprawne pod względem merytorycznym i dydaktycznym.
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Specjalne w Radomsku
odpowiada: Maria Klauza
data: 07-05-2015
wytworzył: Maria Klauza
data: 07-05-2015
data: 07-05-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 23-10-2012 - Edycja treści
 • 18-11-2011 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 516